Szukaj   Wyczyść

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

2017-07-31 08:32
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
245 KB
2017-06-26 10:52
Informacja z otwarcia ofert
207 KB
2017-06-13 10:27
Ogłoszenie
266 KB
2017-06-13 10:29
SIWZ
438 KB
2017-06-13 10:28
Formularz cenowy
57 KB
2017-06-13 10:29
Oświadczenie
84 KB
2017-06-13 10:30
Grupa kapitałowa
105 KB
2017-06-13 10:27
Wzór umowy
121 KB
2017-06-13 10:26
Formularz ofertowy
114 KB
2017-06-13 10:29
Ogłoszenie o zmianie
137 KB
2017-06-20 08:13
Wyjaśnienia -1
121 KB
2017-06-20 08:12
Formularz cenowy - zmieniony 1
57 KB
2017-06-20 08:17
Formularz ofertowy - zmieniony 1
116 KB
2017-06-20 08:13
Ogłoszenie o zmianie 2
143 KB
2017-06-21 11:56
Wyjaśnienia 2
70 KB
2017-06-21 11:56
Ogłoszenie o zmianie 3
136 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-07-31 10:40:51
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-07-31 10:40:57

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-07-31 10:33:25
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-07-31 10:38:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-06-26 12:52:25
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-26 12:52:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-06-21 13:57:20
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-21 13:57:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-06-20 10:17:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-20 10:17:32

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-06-20 10:15:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-20 10:15:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:34:27
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:34:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:25
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zamknij