Szukaj   Wyczyść

ZP-89-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do apatarury firmy Olympus.

2019-01-18 10:48
Formularz cenowy
121 KB
2019-03-05 08:54
Informacja o wyborze
291 KB
2019-02-04 11:56
Informacja z otwarcia ofert
297 KB
2019-01-18 10:47
Ogłoszenie o zamówieniu
190 KB
2019-01-18 10:47
SIWZ
438 KB
2019-01-18 10:47
Formularz ofertowy
98 KB
2019-01-18 10:46
Oświadczenie o wykluczeniu
89 KB
2019-01-18 10:48
Oświadczenie grupa kapitałowa
106 KB
2019-01-18 10:46
Wzór umowy
89 KB
2019-01-30 07:38
Formularz cenowy - 1
121 KB
2019-01-25 11:23
Ogłoszenie o zmianie
140 KB
2019-01-30 07:38
Wyjaśnienie -1
193 KB
2019-01-29 12:34
Ogłoszenie o zmianie -2
139 KB
2019-01-30 07:38
Ogłoszenie o zmianie -3
142 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:48

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-05 09:55:07
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-05 09:55:13

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-89-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do apatarury firmy Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:48

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-02-04 12:57:10
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-02-04 12:57:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-89-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do apatarury firmy Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:48

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-30 08:39:13
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-30 08:39:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-89-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do apatarury firmy Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:48

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-29 13:34:38
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-29 13:34:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-89-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do apatarury firmy Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:48

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-25 12:23:56
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-25 12:24:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-89-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do apatarury firmy Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:48

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:49:29
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:49:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-89-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do apatarury firmy Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:48

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:48

Zamknij