Szukaj   Wyczyść

ZP-908-2019 Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze

2019-06-13 11:06
Informacja o poprawie omyłki w części XXIII SIWZ
67 KB
2019-07-19 11:44
Informacja o wyborze
138 KB
2019-06-25 11:33
Informacja z otwarcia ofert
142 KB
2019-05-31 11:54
Ogłoszenie o zamówieniu
215 KB
2019-06-13 11:06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
142 KB
2019-05-31 11:54
SIWZ
377 KB
2019-05-31 11:54
Formularz ofertowy
162 KB
2019-05-31 11:54
Koncepcja parkingu
1660 KB
2019-05-31 11:54
Wyciąg z mapy lokalizacji terenu budowy parkingu
1046 KB
2019-05-31 11:54
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
126 KB
2019-05-31 11:54
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
128 KB
2019-05-31 11:54
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
118 KB
2019-05-31 11:54
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
140 KB
2019-06-17 10:50
Załącznik nr 6 "Wykaz robót budowlanych" - zmodyfikowany
206 KB
2019-05-31 11:54
Wykaz robót budowlanych
205 KB
2019-05-31 11:54
Wzór umowy
222 KB
2019-05-31 11:54
Zobowiązanie (wzór) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
120 KB
2019-05-31 11:54
Program Funkcjonalno-Użytkowy
157 KB
2019-06-17 10:56
Wyjaśnienia nr 1 i przedłużenie terminu składania ofert
76 KB
2019-06-17 10:52
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
170 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-05-31 13:48:06
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-05-31 13:55:03

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-19 13:44:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-19 13:45:03

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-908-2019 Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-05-31 13:48:06
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-05-31 13:55:03

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-05-31 13:54:59
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-05-31 13:55:03

Zamknij