Szukaj   Wyczyść

ZP-911-2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

2019-08-21 10:26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
285 KB
2019-06-25 09:51
Informacja z otwarcia ofert
237 KB
2019-06-05 11:40
Ogłoszenie o zamówieniu
198 KB
2019-06-05 11:40
SIWZ
401 KB
2019-06-05 11:40
Formularz ofertowy
64 KB
2019-06-05 11:40
Formularz cenowy
143 KB
2019-06-05 11:40
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
128 KB
2019-06-05 11:40
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
91 KB
2019-06-11 12:18
Wzór umowy (załącznik nr 5) - zmodyfikowany
121 KB
2019-06-05 11:40
Wzór umowy
120 KB
2019-06-11 12:19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
142 KB
2019-06-11 12:19
Wyjaśnienia nr 1
87 KB
2019-06-12 12:39
Wyjaśnienia nr 2
102 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-06-05 13:33:52
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-06-05 13:40:45

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-08-21 12:27:00
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-08-21 12:27:06

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-911-2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-06-05 13:33:52
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-06-05 13:40:45

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-06-05 13:40:40
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-06-05 13:40:45

Zamknij