Szukaj   Wyczyść

ZP-949-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

2017-09-13 07:55
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
174 KB
2017-08-11 09:06
Informacja z otwarcia ofert
169 KB
2017-07-01 08:14
Ogłoszenie o zamówieniu
183 KB
2017-07-25 11:53
Ogłoszenie o zmianie -1
82 KB
2017-07-01 08:14
SIWZ
444 KB
2017-07-25 11:52
Wysokość sufitu
135 KB
2017-07-01 08:14
Formularz ofertowy
515 KB
2017-07-25 11:51
Wzór umowy zad. nr 1
159 KB
2017-07-01 08:14
Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia
204 KB
2017-07-01 08:14
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
92 KB
2017-07-01 08:14
Wzór umowy dla zadania 2
158 KB
2017-07-01 08:14
Wzór umowy dla zadania 1, 3, 4 i 5
159 KB
2017-07-26 10:05
Wzór umowy dla zadania nr 2 - aktualny
158 KB
2017-07-25 11:54
Wzór umowy zad. nr 2
157 KB
2017-07-25 11:51
Wzór umowy zad. 3 i 4
159 KB
2017-07-25 11:55
Wzór umowy dla zadania nr 5
158 KB
2017-07-25 11:55
Wzór umowy zadanie nr 6
159 KB
2017-07-25 11:51
Instalacja medyczna
144 KB
2017-07-25 11:53
Wyjaśnienia -1
316 KB
2017-07-25 11:54
Formularz ofertowy - 1
515 KB
2017-07-26 10:04
Formularz ofertowy -2
515 KB
2017-07-26 10:03
Ogłoszenie o zmianie -2
74 KB
2017-07-26 10:04
Wyjasnienia -2
80 KB
2017-07-26 12:31
Wyjaśnienie - 3
80 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-09-13 09:56:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-09-13 09:56:57

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-949-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-08-11 11:07:22
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-08-11 11:07:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-949-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-08-11 11:06:42
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-08-11 11:06:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-949-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-07-26 14:32:32
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-07-26 14:32:37

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-949-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-07-26 12:07:03
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-07-26 12:07:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-949-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-07-25 13:56:42
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-07-25 13:56:48

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-949-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:22
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zamknij