Szukaj   Wyczyść

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

2020-04-02 13:57
Załącznik ANULOWANY - Projekt wykonawczy - Branża elektryka
40612 KB
2020-04-02 13:57
Załącznik ANULOWANY - Projekt wykonawczy - Branza teletechnika
8669 KB
2020-04-02 13:57
Załącznik ANULOWANY - Projekt wykonawczy - Specyfikacje
3794 KB
2020-04-02 13:57
Załącznik ANULOWANY - Przedmiary
901 KB
2020-04-02 14:03
cenariusz pożarowy i matryca sterowań
339 KB
2019-10-30 12:30
Załącznik do pyt.10 wyjaśnienia ZP-1423-2019-3 z dnia 30.10.2019 r
319 KB
2019-10-10 10:30
Wzór umowy
349 KB
2019-10-10 10:30
Ogłoszenie o zamówieniu
267 KB
2019-10-11 12:40
Przedmiar robót na roboty budowlane 11.10.2019
828 KB
2019-10-10 10:32
SIWZ
482 KB
2019-10-10 10:32
Formularz ofertowy
219 KB
2019-10-10 11:08
Projekt budowlany - drogi
6434 KB
2019-10-10 11:02
Projekt budowlany-instalacje elektryczne
76904 KB
2019-10-10 11:06
Projekt budowlany- instalacje sanitarne
122063 KB
2019-10-10 11:04
Projekt budowlany -0 konstrukcja
12908 KB
2019-10-10 11:10
Projekt budowlany-opisy
30944 KB
2019-10-10 11:05
Projekt budowlany-oświadczenia
8035 KB
2019-10-10 11:07
Projekt wykonawczy -instalacje teletechniczne
34094 KB
2019-10-10 11:09
Projekt budowlany - technologia
28665 KB
2019-10-10 11:08
Projekt budowlany-zagospodarowanoe, geotechnika
19859 KB
2019-10-10 11:04
Projekt budowlany - budynek A
68718 KB
2019-10-10 10:32
Oświadczenie o spełnianiu warunków
259 KB
2019-10-10 11:09
Projekt wykonawczy - branża gazy medyczne
7056 KB
2019-10-10 11:11
Projekt wykonawczy =- branża architektura
40953 KB
2019-10-10 11:07
Projekt wykonawczy -branża drogi, chodniki
83495 KB
2019-10-10 11:01
Projekt wykonawczy - branża sanitarna
43030 KB
2019-10-10 11:01
Projekt wykonawczy =branża konstrukcja
56279 KB
2019-10-10 11:03
Proekt wykonawczy -technologia
28665 KB
2019-10-10 10:30
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
262 KB
2019-10-10 10:33
Wykaz osób
281 KB
2019-10-10 10:31
Wykaz wykonanych robót
269 KB
2019-10-10 10:31
Zobowiązanie
191 KB
2019-10-10 11:04
Projekt budowlany -architektura
97266 KB
2019-10-29 07:00
Ogłoszenie o zmianie - 1
189 KB
2019-10-11 12:41
Wyjaśnienia -1
195 KB
2019-11-13 09:36
Ogłoszenie o zmianie -2
188 KB
2019-10-29 07:00
Wyjaśnienia - 2
204 KB
2019-11-21 09:58
Ogłoszenie o zmianie -3
188 KB
2019-10-30 11:16
Wyjaśnienia-3 z załącznikami
50656 KB
2019-12-03 09:58
Ogłoszenie o zmianie -4
188 KB
2019-11-04 13:03
Wyjaśnienia z załącznikami z dnia 04.11.2019 r
59220 KB
2019-11-13 09:38
Wyjasnienia z załącznikami -5
1752 KB
2019-11-20 12:01
Wyjaśnienie-6.
216 KB
2019-11-21 09:59
Wyjaśnienie -7
202 KB
2019-12-03 09:58
Wyjasnienie -8
202 KB
2019-12-03 11:07
Wyjaśnienie -9 z załacznikami na dzień 03.12.2019
910 KB
2019-12-16 10:55
Wyjaśnienia nr 10
262 KB
2019-12-16 10:53
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5
211 KB
2020-01-07 13:02
Przewdłużenie terminu składania ofert nr 1
209 KB
2020-01-07 13:02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6
190 KB
2020-01-21 09:50
Przedłużenie terminu składania ofert nr 2
209 KB
2020-01-21 09:50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7
190 KB
2020-02-04 07:55
Przedłużenie terminu składania ofert nr 3
209 KB
2020-02-04 07:55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 8
191 KB
2020-02-18 09:10
Przedłużenie terminu składania ofert
207 KB
2020-02-18 09:10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
188 KB
2020-03-03 13:15
Przedłużenie terminu składania ofert nr 5
208 KB
2020-03-03 13:05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 10
191 KB
2020-03-17 16:24
Przedłużenie terminu składania ofert nr 6
208 KB
2020-03-17 16:24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 11
191 KB
2020-03-31 14:47
Przedłużenie terminu składania ofert nr 7
208 KB
2020-03-31 14:47
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 12
191 KB
2020-04-02 14:03
Wyjaśnienia nr 11
413 KB
2020-04-02 14:03
Projekt wykonawczy – Branża elektryka AKTUALNY
43226 KB
2020-04-02 14:03
Projekt wykonawczy – Branża teletechniczna AKTUALNY
24128 KB
2020-04-02 14:03
Projekt wykonawczy – Specyfikacje AKTUALNY
3805 KB
2020-04-07 15:53
Załącznik ANULOWANY - Przedmiary
1316 KB
2020-04-07 16:09
Wyjaśnienia nr 12
216 KB
2020-04-07 15:57
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 13
191 KB
2020-04-07 16:00
Przedmiary AKTUALNY 2
2538 KB
2020-04-07 16:00
PZT1 Plan zagospodarowania terenu
7044 KB
2020-04-07 16:00
Pozwolenie na budowę ZOL-u i ŚCChP
5073 KB
2020-04-07 16:00
Warunki włączenia do sieci wodociągowej
654 KB
2020-04-07 16:00
Zestawienie materiałów do odprowadzenia wody deszczowej
15 KB
2020-04-22 09:19
Przedłużenie terminu składania ofert nr 8
208 KB
2020-04-22 09:14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 14
191 KB
2020-04-27 15:24
Wyjaśnienia nr 13
270 KB
2020-04-27 15:20
Załącznik nr 35 Wykaz wyposażenia technologicznego
53 KB
2020-04-27 15:20
Załącznik nr 36 Uzupełnienie-aktualizacja do projektu instalacji elektrycznej
2928 KB
2020-04-27 15:20
Załącznik nr 37 Panele medyczne – specyfikacja
132 KB
2020-04-27 15:20
Załącznik nr 38 Decyzja o pozwoleniu na budowę ŚCChP
1120 KB
2020-04-28 14:29
Załącznik nr 39 Przedmiar budowlanka–roboty wykończeniowe ANULOWANY
893 KB
2020-04-27 15:20
Załącznik nr 40 Aktualizacja projektu gazów medycznych
7767 KB
2020-04-27 15:20
Załącznik nr 41 Aktualizacja przedmiaru gazów medycznych ŚCChP
123 KB
2020-04-28 14:29
Wyjaśnienia nr 14
201 KB
2020-04-28 14:29
Załącznik nr 39 Przedmiar budowlanka–roboty wykończeniowe AKTUALNY
988 KB
2020-04-29 12:23
Przedłużenie terminu składania ofert nr 9
208 KB
2020-04-29 12:19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 15
191 KB
2020-04-30 14:39
Wyjaśnienia nr 15
219 KB
2020-05-08 13:46
Informacja z otwarcia ofert
201 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-11-21 10:59:31
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-11-21 11:00:28

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-11-20 13:01:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-11-20 13:01:48

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-11-13 10:38:54
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-11-13 10:38:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-11-04 14:04:04
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-11-04 14:04:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 13:31:02
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 13:31:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 13:29:28
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 13:29:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 13:26:27
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 13:26:39

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 12:14:02
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 12:14:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 12:10:05
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 12:10:09

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:52:05
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:52:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:49:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:49:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:47:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:48:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:12:04
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:12:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:10:13
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:10:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:08:24
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 11:08:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-30 10:21:15
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-30 10:21:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-29 08:05:15
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-29 08:05:20

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-29 08:01:13
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-29 08:02:53

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-11 14:41:45
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-11 14:41:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-10 13:11:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 13:11:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1423-2019 Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:22

Zamknij