Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 29

AO-ŚM-4-2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:12:57
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:12:57
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:18:15

Zmienił: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:18:15
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:18:15

AO-ŚM-3-2019 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, konsultacji specjalisty patomorfologa oraz sekcji zwłok

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2019-07-31 11:29:28
Opublikował:  2019-07-31 11:29:28

Zmienił: Beata Król-Chaja 2019-08-22 13:33:33
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-08-22 13:33:41

AO-ŚM-2-2019 Zaproszenie do składania ofert -świadczenia zdrowotne -badania laboratoryjne.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2019-07-09 14:07:03
Opublikował:  2019-07-09 14:07:03

Zmienił: Beata Król-Chaja 2019-07-23 11:40:23
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-07-23 11:40:40

AO-ŚM-10-2018 Konkurs ofert na Wykonywanie badań RTG-klatki piersiowej w ramach projektu: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-10-02 13:20:55
Opublikował:  2018-10-02 13:20:55

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-10-17 13:44:57
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-10-17 13:45:05

AO-ŚM-9-2018 Konkurs ofert na Wykonywanie badań RTG-klatki piersiowej w ramach projektu: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego (dotyczy powiatów: Kazimierski, Opatowski, Pińczowski, Sandomierski, Włoszczowski)

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-08-27 14:21:27
Opublikował:  2018-08-27 14:21:27

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-08-27 14:21:54
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-08-27 14:22:12

AO-ŚM-8-2018 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, konsultacji specjalisty patomorfologa oraz sekcji zwłok.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:08
Opublikował:  2018-07-31 13:30:08

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:35
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:44

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań echokardiograficznych oraz specjalistycznych konsultacji kardiologicznych udzielanych przez lekarzy w Pracowni Badań Układu Krążenia

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-07-30 14:23:16
Opublikował: Administrator Główny 2018-07-30 14:24:48

Zmienił: Administrator 2018-07-30 14:23:16
Opublikował: Administrator Główny 2018-07-30 14:24:48

AO-ŚM-7-2018 Konkurs ofert na Wykonywanie badań RTG-klatki piersiowej w ramach projektu: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:20:30
Opublikował:  2018-07-30 14:20:30

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:21:36
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:22:05

AO-ŚM-5-2018 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, konsultacji specjalisty patomorfologa oraz sekcji zwłok.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-06-28 14:09:18
Opublikował:  2018-06-28 14:09:18

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-20 13:21:56
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-20 13:22:17

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego Wojewó

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:58

Zmienił: Administrator 2018-07-19 14:20:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:58

Ogłoszenie o konkursie ofert Wykonywanie badań RTG-klatki piersiowej w ramach projektu: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-06-18 14:11:56
Opublikował:  2018-06-18 14:11:56

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:23:32
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:23:38

AO-ŚM-6-2018 Zaproszenie do składania ofert-świadczenia zdrowotne -badnia laboratoryjne.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-06-29 14:05:11
Opublikował:  2018-06-29 14:05:11

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:18:18
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:18:25

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-06-21 09:05:54
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:06:27

Zmienił: Administrator 2018-06-21 09:05:54
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:06:27

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Dziale Endoskopii na stanowisku Zastępcy Kierownika

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-06-21 09:03:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:04:30

Zmienił: Administrator 2018-06-21 09:03:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:04:30

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Dziale Endoskopii na stanowisku Kierownika

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-06-21 09:00:48
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:02:15

Zmienił: Administrator 2018-06-21 09:00:48
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:02:15

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-06-14 11:51:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-14 11:53:16

Zmienił: Administrator Główny 2018-06-14 12:13:32
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-14 12:13:37

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale V Chorób Wewnętrznych

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-06-14 11:38:04
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-06-14 11:38:19

Zmienił: Administrator Główny 2018-06-14 11:48:35
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-14 11:48:41

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, konsultacji specjalisty patomorfologa oraz sekcji zwłok.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-06-08 13:45:02
Opublikował:  2018-06-08 13:45:02

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-06-08 13:59:32
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-06-08 13:59:37

Konkurs ofert - Udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę w zakresie opieki nad pacjentem WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego woj. świętokrzyskiego

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:31:26
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:32:16

Zmienił: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:37:30
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:37:39

Konkurs ofert - Udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym oraz poradni Leczenia Bólu

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:26:45
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:27:35

Zmienił: Marcin 2018-05-22 13:26:45
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:27:35

Konkurs Ofert Kierownik Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:20:22
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:21:27

Zmienił: Marcin 2018-05-22 13:20:22
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:21:27

konkurs ofert badania kardiologiczne

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kardiologicznych ( TTE i TEE) oraz specjalistycznych konsultacji kardiologicznych udzielanych przez lekarzy

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:08:58
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:10:53

Zmienił: Marcin 2018-05-22 13:08:58
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:10:53

Ogłoszenie o konkursie ofert-Teleradiologia

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-05-16 13:11:02
Opublikował:  2018-05-16 13:11:02

Zmienił: Cezary Kozioł 2018-05-16 19:05:37
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-05-16 19:05:44

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy dla dzieci w WPS szpitala w Czerwonej Górze zlokalizowanej w Kielcach, ul. Jagiellońska 72

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-04-23 12:01:14
Opublikował:  2018-04-23 12:01:14

Zmienił: Marcin Wziątek 2018-04-23 12:03:13
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-04-23 12:03:17

Ogłoszenie o konkursie ofert - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Dziale Diagnostyki Obrazowej oraz w Pracowni RTG WPS Szpitala w Czerwonej Górze zlokalizowanej w Kielcach, ul. Jagiellońska 72

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:55:56
Opublikował:  2018-04-23 11:55:56

Zmienił: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:58:00
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:58:06

Ilość artykułów: 29

Zamknij