Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 37

AO-ŚM-3-2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE-BADANIA LABORATORYJNE

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2022-06-23 11:38:39
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2022-06-23 11:38:39
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-06-23 11:47:58

Zmienił: Beata Król-Chaja 2022-07-06 14:07:34
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-07-06 14:07:34

AO-ŚM-2-2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH-SPORZĄDZANIE OPISÓW BADAŃ RTG I TK W SYSTEMIE TELERADIOLOGII

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:38:10
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:38:10
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:50:51

Zmienił: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:50:51
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-05-12 12:50:51

AO-ŚM-1-2022 KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA W CZERWONEJ GÓRZE

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2022-01-05 13:31:17
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2022-01-05 13:31:17
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-01-05 13:37:35

Zmienił: Beata Król-Chaja 2022-02-04 08:42:44
Opublikował: Beata Król-Chaja 2022-02-04 08:42:44

AO-ŚM-2-2021 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH, ŚRÓDOPERACYJNYCH, KONSULTACJI SPECJALISTY PATOMORFOLOGA ORAZ SEKCJI ZWŁOK

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2021-10-27 13:14:41
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2021-10-27 13:14:41
Opublikował: Beata Król-Chaja 2021-10-27 13:20:16

Zmienił: Beata Król-Chaja 2021-10-27 13:36:09
Opublikował: Beata Król-Chaja 2021-10-27 13:36:09

AO-ŚM-4-2020 KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH, ŚRÓDOPERACYJNYCH, KONSULTACJI SPECJALISTY PATOMORFOLOGIA ORAZ SEKCJI ZWŁOK

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2020-07-31 11:40:19
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2020-07-31 11:40:19
Opublikował: Beata Król-Chaja 2020-07-31 11:46:02

Zmienił: Beata Król-Chaja 2020-07-31 11:59:34
Opublikował: Beata Król-Chaja 2020-07-31 11:59:34

AO-ŚM-3-2020 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE-BADANIA LABORATORYJNE

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2020-07-01 14:08:31
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2020-07-01 14:08:31
Opublikował: Beata Król-Chaja 2020-07-01 14:18:23

Zmienił: Beata Król-Chaja 2020-07-01 14:22:26
Opublikował: Beata Król-Chaja 2020-07-01 14:22:26

AO-ŚM-2-2020 Zaproszenie do składania ofert: Udzielanie świadczeń zdrowotnych-sporządzanie opisów badań RTG i TK w systemie teleradiologii.

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2020-05-18 11:50:08
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2020-05-18 11:50:08
Opublikował: Beata Król-Chaja 2020-05-18 12:41:23

Zmienił: Beata Król-Chaja 2020-05-18 12:41:23
Opublikował: Beata Król-Chaja 2020-05-18 12:41:23

AO-ŚM-1-2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2020-03-10 11:16:44
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2020-03-10 11:16:44
Opublikował: Beata Król-Chaja 2020-03-10 11:26:57

Zmienił: Beata Król-Chaja 2020-03-10 11:16:44
Opublikował: Beata Król-Chaja 2020-03-10 11:26:57

AO-ŚM-4-2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych

Wytworzył: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:12:57
Wprowadził: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:12:57
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:18:15

Zmienił: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:18:15
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-12-03 14:18:15

AO-ŚM-3-2019 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, konsultacji specjalisty patomorfologa oraz sekcji zwłok

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2019-07-31 11:29:28
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-07-31 11:36:11

Zmienił: Beata Król-Chaja 2019-08-22 13:33:33
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-08-22 13:33:41

AO-ŚM-2-2019 Zaproszenie do składania ofert -świadczenia zdrowotne -badania laboratoryjne.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2019-07-09 14:07:03
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-07-09 14:18:24

Zmienił: Beata Król-Chaja 2019-07-23 11:40:23
Opublikował: Beata Król-Chaja 2019-07-23 11:40:40

AO-ŚM-10-2018 Konkurs ofert na Wykonywanie badań RTG-klatki piersiowej w ramach projektu: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-10-02 13:20:55
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-10-02 13:21:38

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-10-17 13:44:57
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-10-17 13:45:05

AO-ŚM-9-2018 Konkurs ofert na Wykonywanie badań RTG-klatki piersiowej w ramach projektu: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego (dotyczy powiatów: Kazimierski, Opatowski, Pińczowski, Sandomierski, Włoszczowski)

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-08-27 14:21:27
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-08-27 14:22:12

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-08-27 14:21:54
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-08-27 14:22:12

AO-ŚM-8-2018 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, konsultacji specjalisty patomorfologa oraz sekcji zwłok.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:08
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:44

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:35
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:44

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań echokardiograficznych oraz specjalistycznych konsultacji kardiologicznych udzielanych przez lekarzy w Pracowni Badań Układu Krążenia

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-07-30 14:23:16
Opublikował: Administrator Główny 2018-07-30 14:24:48

Zmienił: Administrator Główny 2018-07-30 14:23:16
Opublikował: Administrator Główny 2018-07-30 14:24:48

AO-ŚM-7-2018 Konkurs ofert na Wykonywanie badań RTG-klatki piersiowej w ramach projektu: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:20:30
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:22:05

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:21:36
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:22:05

AO-ŚM-5-2018 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, konsultacji specjalisty patomorfologa oraz sekcji zwłok.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-06-28 14:09:18
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-06-28 14:10:07

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-20 13:21:56
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-20 13:22:17

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego Wojewó

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:58

Zmienił: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:58

Ogłoszenie o konkursie ofert Wykonywanie badań RTG-klatki piersiowej w ramach projektu: Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-06-18 14:11:56
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-06-18 14:20:38

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:23:32
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:23:38

AO-ŚM-6-2018 Zaproszenie do składania ofert-świadczenia zdrowotne -badnia laboratoryjne.

Wytworzył/Wprowadził: Beata Król-Chaja 2018-06-29 14:05:11
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-05 13:05:03

Zmienił: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:18:18
Opublikował: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:18:25

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-06-21 09:05:54
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:06:27

Zmienił: Administrator Główny 2018-06-21 09:05:54
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:06:27

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Dziale Endoskopii na stanowisku Zastępcy Kierownika

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-06-21 09:03:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:04:30

Zmienił: Administrator Główny 2018-06-21 09:03:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:04:30

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Dziale Endoskopii na stanowisku Kierownika

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-06-21 09:00:48
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:02:15

Zmienił: Administrator Główny 2018-06-21 09:00:48
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-21 09:02:15

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć

Wytworzył/Wprowadził: Administrator Główny 2018-06-14 11:51:49
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-14 11:53:16

Zmienił: Administrator Główny 2018-06-14 12:13:32
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-14 12:13:37

Ogłoszenie o konkursie ofert - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale V Chorób Wewnętrznych

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-06-14 11:38:04
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-06-14 11:38:19

Zmienił: Administrator Główny 2018-06-14 11:48:35
Opublikował: Administrator Główny 2018-06-14 11:48:41

Ilość artykułów: 37

Zamknij