Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 227

ZP-2049-2020 Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Cezary Kozioł 2020-11-23 14:56:29
Wprowadził: Cezary Kozioł 2020-11-23 14:56:29
Opublikował: Cezary Kozioł 2020-11-23 15:06:47

Zmienił: Cezary Kozioł 2020-11-23 15:06:47
Opublikował: Cezary Kozioł 2020-11-23 15:06:47

ZP-1556-2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć Ogólną Izbę Przyjęć

Wytworzył: Ewa Żak 2020-09-17 14:14:15
Wprowadził: Ewa Żak 2020-09-17 14:14:15
Opublikował: Ewa Żak 2020-09-17 14:30:41

Zmienił: Cezary Kozioł 2020-09-25 09:34:44
Opublikował: Cezary Kozioł 2020-09-25 09:34:44

ZP-0845-2020 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora kanałowego

Wytworzył: Cezary Kozioł 2020-06-19 13:06:47
Wprowadził: Cezary Kozioł 2020-06-19 13:06:47
Opublikował: Cezary Kozioł 2020-06-19 13:10:18

Zmienił: Cezary Kozioł 2020-06-19 13:10:18
Opublikował: Cezary Kozioł 2020-06-19 13:10:18

ZP-0817-2020 Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa pracy

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2020-05-26 09:50:29
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2020-05-26 09:50:29
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-05-26 09:55:29

Zmienił: Agnieszka Kalita 2020-05-26 09:50:29
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-05-26 09:55:29

ZP-0500-2020 Dostawa serwet operacyjnych wielorazowych

Wytworzył: Ewa Żak 2020-04-17 08:56:10
Wprowadził: Ewa Żak 2020-04-17 08:56:10
Opublikował: Anna Masternak 2020-04-17 09:18:11

Zmienił: Ewa Żak 2020-04-17 08:56:10
Opublikował: Anna Masternak 2020-04-17 09:18:11

ZP-0244-2020 Zakup pompy cyrkulacyjnej c.c.w., zaworu redukcyjnego oraz siłownika wraz z dostawą do W S S im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2020-03-18 09:23:12
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2020-03-18 09:23:12
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-03-18 09:45:38

Zmienił: Agnieszka Kalita 2020-03-18 09:23:12
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-03-18 09:45:38

ZP-0233-2020 Dostawa śrub interferencyjnych do rekonstrukcji więzadła ACL

Wytworzył: Anna Masternak 2020-03-10 11:44:24
Wprowadził: Anna Masternak 2020-03-10 11:44:24
Opublikował: Anna Masternak 2020-03-10 11:50:21

Zmienił: Anna Masternak 2020-03-10 11:44:24
Opublikował: Anna Masternak 2020-03-10 11:50:21

ZP-0268-2020 Dostawa sprzętu medycznego j.u.

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2020-03-09 08:51:08
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2020-03-09 08:51:08
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-03-09 09:16:31

Zmienił: Agnieszka Kalita 2020-03-09 08:51:08
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-03-09 09:16:31

ZP-0182-2020 Przejęcie ważnej certyfikacji oraz realizację procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością Zamawiającego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2020-03-02 11:01:44
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2020-03-02 11:01:44
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-03-02 11:13:15

Zmienił: Agnieszka Kalita 2020-03-02 11:01:44
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-03-02 11:13:15

ZP-0238-2020 Klimatyzatory - dostawa, montaż uruchomienie

Wytworzył: Ewa Żak 2020-02-28 08:09:18
Wprowadził: Ewa Żak 2020-02-28 08:09:18
Opublikował: Ewa Żak 2020-02-28 08:15:35

Zmienił: Ewa Żak 2020-02-28 08:09:18
Opublikował: Ewa Żak 2020-02-28 08:15:35

ZP-0117-2020 Dostawa wózków bemarowych

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2020-02-18 09:26:43
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2020-02-18 09:26:43
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-02-18 09:26:43

Zmienił: Agnieszka Kalita 2020-02-18 09:26:43
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-02-18 09:26:43

ZP-0140-2020 Stworzenie stanowiska wydruku wraz z kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Cezary Kozioł 2020-02-18 09:00:02
Wprowadził: Cezary Kozioł 2020-02-18 09:00:02
Opublikował: Cezary Kozioł 2020-02-18 09:12:31

Zmienił: Cezary Kozioł 2020-02-18 09:12:31
Opublikował: Cezary Kozioł 2020-02-18 09:12:31

ZP-0051-2020 Transport zwłok wraz z obsługą prosektorium

Wytworzył: Anna Masternak 2020-01-22 12:19:36
Wprowadził: Anna Masternak 2020-01-22 12:19:36
Opublikował: Anna Masternak 2020-01-22 12:31:26

Zmienił: Anna Masternak 2020-01-22 12:19:36
Opublikował: Anna Masternak 2020-01-22 12:31:26

ZP-0027-2020 Przeglądy konserwacyjne oraz monitoring urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2020-01-20 14:01:55
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2020-01-20 14:01:55
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-01-20 14:01:55

Zmienił: Agnieszka Kalita 2020-01-20 14:01:55
Opublikował: Agnieszka Kalita 2020-01-20 14:01:55

ZP-1754-2019 Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Infomedica/AMMS

Wytworzył: Anna Masternak 2019-12-30 12:21:04
Wprowadził: Anna Masternak 2019-12-30 12:21:04
Opublikował: Anna Masternak 2019-12-30 12:33:21

Zmienił: Anna Masternak 2019-12-30 12:21:04
Opublikował: Anna Masternak 2019-12-30 12:33:21

ZP-1712-2019 Dostawa wózków bemarowych w ilości 4 sztuk

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2019-12-18 12:15:57
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2019-12-18 12:15:57
Opublikował: Agnieszka Kalita 2019-12-18 12:15:57

Zmienił: Agnieszka Kalita 2019-12-18 12:15:57
Opublikował: Agnieszka Kalita 2019-12-18 12:15:57

ZP-1552-2019 Dostawa bielizny operacyjnej

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-11-18 08:06:55
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-11-18 08:07:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-11-22 09:06:47
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-11-22 09:06:51

ZP-775-2020 Odbiór, transport i zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 3 – tj. resztek pokonsumpcyjnych niezakaźnych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Anna Masternak 2020-05-22 13:27:13
Wprowadził: Anna Masternak 2020-05-22 13:27:13
Opublikował: Anna Masternak 2020-05-22 13:30:10

Zmienił: Anna Masternak 2020-05-22 13:27:13
Opublikował: Anna Masternak 2020-05-22 13:30:10

ZP-0517-2020 Zakup pompy cyrkulacyjnej c.c.w. oraz zaworu redukcyjnego z siłownikiem i zbiornikiem pośredniczącym, z dostawą i rozładunkiem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2020-04-09 10:10:27
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2020-04-09 10:10:27
Opublikował: Anna Masternak 2020-04-09 10:29:07

Zmienił: Agnieszka Kalita 2020-04-09 10:10:27
Opublikował: Anna Masternak 2020-04-09 10:29:07

ZP-1650-2019 Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych oraz wykonanie oceny technicznej resursu dźwigów

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2019-12-13 09:43:38
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2019-12-13 09:43:38
Opublikował: Agnieszka Kalita 2019-12-13 09:43:38

Zmienił: Agnieszka Kalita 2019-12-13 09:43:38
Opublikował: Agnieszka Kalita 2019-12-13 09:43:38

ZP-1529A-2019 Wykonanie robót budowanych polegających na naprawie dachów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Jagiellońskiej 72 w Kielcach

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2019-12-11 12:45:13
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2019-12-11 12:45:13
Opublikował: Agnieszka Kalita 2019-12-11 12:55:56

Zmienił: Agnieszka Kalita 2019-12-11 12:45:13
Opublikował: Agnieszka Kalita 2019-12-11 12:55:56

ZP-1543-2019 Zakup i dostawa stojaków na kroplówki do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Agnieszka Kalita 2019-12-10 08:52:08
Wprowadził: Agnieszka Kalita 2019-12-10 08:52:08
Opublikował: Agnieszka Kalita 2019-12-10 09:06:45

Zmienił: Agnieszka Kalita 2019-12-10 09:06:45
Opublikował: Agnieszka Kalita 2019-12-10 09:06:45

ZP-1670-2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Cezary Kozioł 2019-12-02 15:38:09
Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-12-02 15:38:09
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-12-02 15:40:53

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-12-02 15:42:51
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-12-02 15:42:51

ZP-1651-2019 Zakup wraz z montażem kamer w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył: Cezary Kozioł 2019-11-27 13:54:23
Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-11-27 13:54:23
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-27 14:05:35

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-11-27 14:05:35
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-27 14:05:35

ZP-1510-2019 Dostawa wózków bemarowych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-11-13 12:10:01
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-13 12:24:07

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-11-25 12:32:28
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-25 12:32:32

Ilość artykułów: 227

Zamknij