Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Świadczenia rozstrzygnięte

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Beata Król-Chaja 2018-10-02 13:20:55
Zmienil: Beata Król-Chaja 2018-10-17 13:44:57
Zatwierdzil: Beata Król-Chaja 2018-10-17 13:45:05
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:08
Zmienil: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:35
Zatwierdzil: Beata Król-Chaja 2018-07-31 13:30:44
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Administrator Główny 2018-07-30 14:23:16
Zmienil: Administrator 2018-07-30 14:23:16
Zatwierdzil: Administrator Główny 2018-07-30 14:24:48
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:20:30
Zmienil: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:21:36
Zatwierdzil: Beata Król-Chaja 2018-07-30 14:22:05
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Beata Król-Chaja 2018-06-28 14:09:18
Zmienil: Beata Król-Chaja 2018-07-20 13:21:56
Zatwierdzil: Beata Król-Chaja 2018-07-20 13:22:17
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:49
Zmienil: Administrator 2018-07-19 14:20:49
Zatwierdzil: Administrator Główny 2018-07-19 14:20:58
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Beata Król-Chaja 2018-06-29 14:05:11
Zmienil: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:18:18
Zatwierdzil: Beata Król-Chaja 2018-07-09 14:18:25
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Administrator Główny 2018-06-21 09:05:54
Zmienil: Administrator 2018-06-21 09:05:54
Zatwierdzil: Administrator Główny 2018-06-21 09:06:27
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Administrator Główny 2018-06-21 09:03:49
Zmienil: Administrator 2018-06-21 09:03:49
Zatwierdzil: Administrator Główny 2018-06-21 09:04:30
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Administrator Główny 2018-06-21 09:00:48
Zmienil: Administrator 2018-06-21 09:00:48
Zatwierdzil: Administrator Główny 2018-06-21 09:02:15
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Administrator Główny 2018-06-14 11:51:49
Zmienil: Administrator Główny 2018-06-14 12:13:32
Zatwierdzil: Administrator Główny 2018-06-14 12:13:37
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-06-14 11:38:04
Zmienil: Administrator Główny 2018-06-14 11:48:35
Zatwierdzil: Administrator Główny 2018-06-14 11:48:41
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Beata Król-Chaja 2018-06-08 13:45:02
Zmienil: Beata Król-Chaja 2018-06-08 13:59:32
Zatwierdzil: Beata Król-Chaja 2018-06-08 13:59:37
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:26:45
Zmienil: Marcin 2018-05-22 13:26:45
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:27:35
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:20:22
Zmienil: Marcin 2018-05-22 13:20:22
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:21:27
(Wersja opublikowana)
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kardiologicznych ( TTE i TEE) oraz specjalistycznych konsultacji kardiologicznych udzielanych przez lekarzy
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:08:58
Zmienil: Marcin 2018-05-22 13:08:58
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-05-22 13:10:53
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Beata Król-Chaja 2018-05-16 13:11:02
Zmienil: Cezary Kozioł 2018-05-16 19:05:37
Zatwierdzil: Cezary Kozioł 2018-05-16 19:05:44
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 12:01:14
Zmienil: Marcin Wziątek 2018-04-23 12:03:13
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 12:03:17
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:55:56
Zmienil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:58:00
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:58:06
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:49:52
Zmienil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:52:00
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:52:05
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:39:25
Zmienil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:45:45
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:45:53
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:32:46
Zmienil: Marcin 2018-04-23 11:32:46
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:35:39
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:16:28
Zmienil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:20:28
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-04-23 11:20:35

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej