Szukaj   Wyczyść

ZP-0130-2021 Dostawa materiałów i sprzętu do badań diagnostycznych i monitorowania.

2021-03-19 13:56
Zawiadomienie o wyniku postępowania
817 KB
2021-03-19 13:54
Zawiadomienie o unieważnieniu
242 KB
2021-03-09 12:49
Wyjaśnienie nr 1
32 KB
2021-03-11 07:32
Wyjaśnienia nr 2
63 KB
2021-03-11 09:45
Wyjaśnienie nr 3
32 KB
2021-03-11 07:33
Wzór umowy po dokonaniu modyfikacji
118 KB
2021-03-09 12:50
Formularz cenowy po naniesieniu poprawki
89 KB
2021-03-08 11:31
Zaproszenie do składania ofert
961 KB
2021-03-08 11:31
Formularz Ofertowy
135 KB
2021-03-08 11:32
Formularz cenowy
89 KB
2021-03-08 11:34
Wzór umowy
117 KB
2021-03-08 11:33
Klauzula informacyjna RODO
157 KB

Pliki w folderze artykułu:

Wytworzył:   2021-03-08 11:29:33
Wprowadził:   2021-03-08 11:29:33
Opublikował:   2021-03-08 11:36:45

Zmienił:   2021-03-19 13:57:07
Opublikował:   2021-03-19 13:57:07

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-0130-2021 Dostawa materiałów i sprzętu do badań diagnostycznych i monitorowania.

Wytworzył:   2021-03-08 11:29:33
Wprowadził:   2021-03-08 11:29:33
Opublikował:   2021-03-08 11:36:45

Zmienił:   2021-03-11 09:48:05
Opublikował:   2021-03-11 09:48:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-0130-2021 Dostawa materiałów i sprzętu do badań diagnostycznych i monitorowania.

Wytworzył:   2021-03-08 11:29:33
Wprowadził:   2021-03-08 11:29:33
Opublikował:   2021-03-08 11:36:45

Zmienił:   2021-03-11 07:36:20
Opublikował:   2021-03-11 07:36:20

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-0130-2021 Dostawa materiałów i sprzętu do badań diagnostycznych i monitorowania.

Wytworzył:   2021-03-08 11:29:33
Wprowadził:   2021-03-08 11:29:33
Opublikował:   2021-03-08 11:36:45

Zmienił:   2021-03-11 07:35:32
Opublikował:   2021-03-11 07:35:32

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-0130-2021 Dostawa materiałów i sprzętu do badań diagnostycznych i monitorowania.

Wytworzył:   2021-03-08 11:29:33
Wprowadził:   2021-03-08 11:29:33
Opublikował:   2021-03-08 11:36:45

Zmienił:   2021-03-08 11:29:33
Opublikował:   2021-03-08 11:36:45

Zamknij