Szukaj   Wyczyść

ZP-1186-2017 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji transformatorowej 1117 wraz z robotami budowlanymi, dostawą i montażem urządzeń rozdzielni SN

2017-08-23 12:29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
55 KB
2017-08-17 10:05
Informacja z otwarcia ofert
492 KB
2017-07-31 12:39
Ogłoszenie o zamówieniu
2259 KB
2017-07-31 12:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12845 KB
2017-07-31 12:38
Zał. 1- Formularz Ofertowy Wykonawcy
98 KB
2017-07-31 12:37
Zał. nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków
84 KB
2017-07-31 12:38
Zał. nr 3- Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenie
88 KB
2017-07-31 12:38
Zał. nr 4- Oświadczenie o grupie kapitałowej
105 KB
2017-07-31 12:37
Zał nr 5- Wykaz osób
96 KB
2017-07-31 12:39
Zał. nr 6- Wykaz robót
86 KB
2017-07-31 12:37
Zał. nr 7- Wzór umowy
278 KB
2017-07-31 12:38
Zał. nr 8-Program Funkcjonalno-Użytkowy
310 KB
2017-08-11 08:45
Wyjaśnienia nr 1
622 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:21:51
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:31:22

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-23 14:25:53
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-23 14:26:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1186-2017 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji transformatorowej 1117 wraz z robotami budowlanymi, dostawą i montażem urządzeń rozdzielni SN

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:21:51
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:31:22

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:32:56
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:33:18

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1186-2017 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji transformatorowej 1117 wraz z robotami budowlanymi, dostawą i montażem urządzeń rozdzielni SN

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:21:51
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:31:22

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:31:31
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:32:50

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1186-2017 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji transformatorowej 1117 wraz z robotami budowlanymi, dostawą i montażem urządzeń rozdzielni SN

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:21:51
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:31:22

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:31:13
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:31:22

Zamknij