Szukaj   Wyczyść

ZP-1295-2017 Dostawa tlenu medycznego, gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli oraz dostawa i montaż rezerwowej stacji redukcji tlenu

2017-09-19 11:35
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
129 KB
2017-09-08 10:24
Informacja z otwarcia ofert
152 KB
2017-08-28 13:21
Ogłoszenie o zamówieniu
1728 KB
2017-08-28 13:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11845 KB
2017-08-31 12:22
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego AKTUALNY (formularz rzeczowo-cenowy)
26 KB
2017-08-29 13:50
Formularz rzeczowo-cenowy- Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego- MODYFIKACJA
26 KB
2017-08-28 13:23
Formularz rzeczowo-cenowy- Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
26 KB
2017-08-31 12:28
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy AKTUALNY
86 KB
2017-08-28 13:23
Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy
113 KB
2017-08-28 13:24
Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
84 KB
2017-08-28 13:20
Załącznik nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
88 KB
2017-08-28 13:20
Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
105 KB
2017-08-29 13:50
Załącznik nr 5- Wzór umowy dla zadania nr 1- MODYFIKACJA
250 KB
2017-08-28 13:21
Załącznik nr 5- Wzór umowy dla zadania nr 1
252 KB
2017-08-29 13:52
Załącznik nr 5- Wzór umowy dla zadania nr 2 i nr 3- MODYFIKACJA
209 KB
2017-08-28 13:22
Załącznik nr 5- Wzór umowy dla zadania nr 2 i nr 3
209 KB
2017-08-28 13:26
Załącznik nr 5- Wzór umowy dla zadania nr 4
217 KB
2017-08-31 12:32
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
137 KB
2017-08-29 13:51
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 29.08.2017 r.
882 KB
2017-09-04 11:32
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
135 KB
2017-08-31 12:40
Wyjaśnienia nr 2
118 KB
2017-09-04 11:33
Wyjaśnienia nr 3
91 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:17:36
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:54:54

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-09-19 13:33:50
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-09-19 13:34:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1295-2017 Dostawa tlenu medycznego, gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli oraz dostawa i montaż rezerwowej stacji redukcji tlenu

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:17:36
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:54:54

Zmienił: Ewa Stępień 2017-09-08 12:24:43
Opublikował: Ewa Stępień 2017-09-08 12:24:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1295-2017 Dostawa tlenu medycznego, gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli oraz dostawa i montaż rezerwowej stacji redukcji tlenu

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:17:36
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:54:54

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:55:01
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:55:17

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1295-2017 Dostawa tlenu medycznego, gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli oraz dostawa i montaż rezerwowej stacji redukcji tlenu

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:17:36
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:54:54

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:26:31
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:54:54

Zamknij