Szukaj   Wyczyść

ZP-1316-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w segmencie D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

2019-09-12 09:50
Oświadczenie o spełnianiu warunków
129 KB
2019-10-08 08:24
Informacja o wyborze
138 KB
2019-09-27 08:55
Informacja z otwarcia ofert
130 KB
2019-09-12 09:51
Ogłoszenie o zamówieniu
204 KB
2019-09-12 09:53
SIWZ
395 KB
2019-09-12 09:51
Wzór umowy
117 KB
2019-09-12 09:53
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
131 KB
2019-09-12 09:55
Oświwdczenie grupoa kapitałowa
120 KB
2019-09-12 09:52
Wykaz osób
128 KB
2019-09-12 09:52
Wykaz wykonanych robót
200 KB
2019-09-12 09:57
Zobowiązanie
123 KB
2019-09-12 09:55
Program funkcjonalno-użytkowy
29 KB
2019-09-12 09:52
Formularz ofertowy
149 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-08 10:25:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-08 10:25:22

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1316-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w segmencie D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-09-27 10:56:05
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-27 10:56:10

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1316-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w segmencie D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-09-12 12:05:03
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 12:05:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1316-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w segmencie D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-09-12 12:04:02
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 12:04:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1316-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w segmencie D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-09-12 12:02:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 12:02:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1316-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w segmencie D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-12 11:48:25

Zamknij