Szukaj   Wyczyść

ZP-1318-2019 Dostawa staplerów, ładunków, klipsów, nici oraz szwów

2019-09-11 11:32
Formularz cenowy
58 KB
2019-09-11 11:32
Formularz ofertowy
66 KB
2019-10-08 08:28
Informacja o wyborze
150 KB
2019-09-26 12:29
Informacja z otwarcia ofert
149 KB
2019-09-11 11:32
Ogłoszenie o zamówieniu
188 KB
2019-09-11 11:32
SIWZ
359 KB
2019-09-11 11:32
Wzór umowy dla zadania nr 1, 2, 3
124 KB
2019-09-11 11:32
Wzór umowy dla zadania nr 4, 5, 6
119 KB
2019-09-11 11:32
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
129 KB
2019-09-11 11:32
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
91 KB
2019-09-17 08:18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
143 KB
2019-09-17 08:18
Przedłużenie terminu składania ofert nr 1
89 KB
2019-09-20 10:30
Wyjaśnienie-1
101 KB
2019-09-19 12:07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
143 KB
2019-09-19 12:07
Przedłużenie terminu składania ofert nr 2
89 KB
2019-09-23 11:39
Wyjaśnienia nr 2
99 KB
2019-09-23 11:39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
143 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-09-11 13:26:59
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-09-11 13:32:45

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-09-11 13:32:41
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-09-11 13:32:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1318-2019 Dostawa staplerów, ładunków, klipsów, nici oraz szwów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-09-11 13:26:59
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-09-11 13:32:45

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-09-20 12:30:37
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-09-20 12:30:41

Zamknij