Szukaj   Wyczyść

ZP-1368-2018 Dostawa produktów leczniczych

2019-02-05 13:29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
142 KB
2018-12-10 08:57
Informacja z otwarcia ofert
260 KB
2018-10-11 09:47
Ogłoszenie o zamówieniu
978 KB
2018-10-11 10:13
SIWZ
522 KB
2018-10-11 09:47
Formularz ofertowy
71 KB
2018-10-11 09:47
Formularz cenowy
107 KB
2018-10-11 09:47
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
204 KB
2018-10-11 09:47
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
92 KB
2018-10-11 09:47
Wzór umowy
126 KB
2019-02-05 13:30
Załącznik nr 1 do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
90 KB
2018-11-13 11:56
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
72 KB
2018-10-23 10:11
Wyjaśnienia nr 1
78 KB
2018-11-19 12:51
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
72 KB
2018-11-13 11:55
Wyjaśnienia nr 2
106 KB
2018-11-19 12:52
Wyjaśnienia nr 3
95 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-11 11:43:08
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-11 11:47:46

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-02-05 14:30:45
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-02-05 14:30:50

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1368-2018 Dostawa produktów leczniczych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-11 11:43:08
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-11 11:47:46

Zmienił: Cezary Kozioł 2018-10-11 11:47:41
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-11 11:47:46

Zamknij