Szukaj   Wyczyść

ZP-1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

2018-11-20 08:10
Formularz ofertowy
175 KB
2018-11-20 08:09
Grupa kapitałowa
105 KB
2018-12-27 12:10
Informacja o unieważnieniu
127 KB
2018-11-20 08:08
Ogłoszenie o zamówieniu
188 KB
2018-11-20 08:10
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
83 KB
2018-11-20 08:07
SIWZ
345 KB
2018-11-20 08:11
Wzór umowy
91 KB
2018-11-23 11:57
Ogłoszenie o zmianie -1
138 KB
2018-11-21 10:11
Wyjaśnienie -1
61 KB
2018-11-21 12:05
Wzór umowy -1
115 KB
2018-11-26 12:00
Ogłoszenie o zmianie -2
140 KB
2018-11-21 12:08
Wyjaśnienia-2
69 KB
2018-11-21 12:06
Wyjaśnienia - 3
70 KB
2018-11-23 11:57
Wyjaśnienia -4
73 KB
2018-11-26 12:01
Wyjaśnienia -5
67 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-12-27 13:11:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 13:11:31

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-26 13:01:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-26 13:01:48

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-23 12:58:13
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-23 12:58:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-21 13:08:54
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-21 13:09:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-21 13:07:10
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-21 13:07:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-21 11:11:42
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-21 11:11:48

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:12:55
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:13:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Z1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:12:19
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:12:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Z1592-2018 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-20 09:04:31

Zamknij