Szukaj   Wyczyść

ZP-527-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

2017-04-24 13:43
Wyjaśnienia nr 1
882 KB
2017-07-17 08:38
Informacja o wyborze- SPROSTOWANIE
460 KB
2017-07-14 14:09
ZP-527-2017 Informacja o wyborze
3125 KB
2017-05-16 11:25
Informacja z otwarcia ofert
1441 KB
2017-04-19 11:15
Ogłoszenie o zamówieniu
2109 KB
2017-04-24 13:34
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
393 KB
2017-04-19 11:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12465 KB
2017-04-19 11:15
Formularz ofertowy
963 KB
2017-04-19 11:16
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
88 KB
2017-04-19 11:15
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
105 KB
2017-04-19 11:16
Wzór umowy dla zadań od nr 1 do nr 33
199 KB
2017-04-19 11:17
Wzór umowy dla zadania nr 34
249 KB
2017-05-09 13:23
Wyjaśnienia nr 4
1188 KB
2017-04-27 12:04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.04
392 KB
2017-05-04 11:04
Wyjaśnienia nr 2
2094 KB
2017-05-04 11:09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.05.
392 KB
2017-05-08 14:20
Wyjaśnienia nr 3
1755 KB
2017-05-08 14:19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.05.
570 KB
2017-05-09 13:12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.05.
570 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-04-19 13:12:08
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-04-19 13:18:17

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-07-14 16:09:27
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-14 16:09:35

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-527-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-04-19 13:12:08
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-04-19 13:18:17

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-04-19 13:18:09
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-04-19 13:18:17

Zamknij