Szukaj   Wyczyść

ZP-563-2017 Remont istniejącego dojścia/ ciągu pieszego do segmentu D i E

2017-06-21 12:45
Informacja o unieważnieniu postępowania
409 KB
2017-06-06 12:22
Ogłoszenie o zamówieniu
2046 KB
2017-06-06 12:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13549 KB
2017-06-06 12:22
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
112 KB
2017-06-06 12:06
Załącznik nr 10- PBW
164 KB
2017-06-06 12:11
Załącznik nr 11- Rys. nr 1- Orientacja
964 KB
2017-06-06 12:16
Załącznik nr 12- Rys. nr 2- Sytuacja
325 KB
2017-06-06 12:15
Załącznik nr 13- Rys. nr 5- Szczegóły konstrukcyjne
418 KB
2017-06-06 12:22
Załącznik nr 14- Rys. nr 6- Szczegóły konstrukcyjne zabudowy odwodnień liniowych
161 KB
2017-06-06 12:21
Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
84 KB
2017-06-06 12:13
Załącznik nr 3- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
88 KB
2017-06-06 12:20
Załącznik nr 4- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
105 KB
2017-06-06 12:03
Załącznik nr 5- Wykaz osób
81 KB
2017-06-06 12:20
Załącznik nr 6- Wykaz robót
84 KB
2017-06-06 12:09
Załącznik nr 7- Wzór umowy
266 KB
2017-06-06 12:12
Załącznik nr 8- Przedmiar robót
39 KB
2017-06-08 10:05
1 Wyjaśnienia- sprostowania
667 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-06-06 13:56:06
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-06 14:17:24

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-06-21 14:46:11
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-21 14:46:20

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-563-2017 Remont istniejącego dojścia/ ciągu pieszego do segmentu D i E

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-06-06 13:56:06
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-06 14:17:24

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-06-06 13:56:06
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-06 14:17:24

Zamknij