Szukaj   Wyczyść

ZP-834-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

2019-05-16 09:56
Oświadczenie o spełnianiu warunków
129 KB
2019-06-28 06:51
Informacja o wyborze
137 KB
2019-06-03 08:59
Informacja z otwarcia ofert
130 KB
2019-05-16 10:01
Ogłoszenie o zamówieniu
215 KB
2019-05-16 10:01
SIWZ
399 KB
2019-05-16 09:57
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
131 KB
2019-05-16 09:58
Grupa kapitałowa
120 KB
2019-05-16 09:59
Wykaz osób
130 KB
2019-05-16 09:59
Wykaz wykonanych robót
202 KB
2019-05-16 10:03
Wzór umowy
223 KB
2019-05-16 10:01
Zobowiązanie
123 KB
2019-05-16 09:56
Formularz ofertowy
166 KB
2019-05-16 10:02
Program funkcjonalno uzytkowy
34 KB
2019-05-17 11:52
Wyjaśnienie -1
66 KB
2019-05-17 11:52
Aktualny załącznik nr 6
205 KB
2019-05-17 11:52
Poprawiony wzór umowy
233 KB
2019-05-22 10:14
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału- aktualne
129 KB
2019-05-22 10:13
Wyjaśnienie -2
66 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-05-16 11:51:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-06-28 08:51:49
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-06-28 08:51:53

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-834-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-05-16 11:51:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-06-03 10:59:42
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-06-03 10:59:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-834-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-05-16 11:51:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-05-22 12:19:00
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-22 12:19:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-834-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-05-16 11:51:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-05-22 12:14:35
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-22 12:14:40

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-834-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-05-16 11:51:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-05-17 13:53:17
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-17 13:53:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-834-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-05-16 11:51:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:05:10
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:05:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-834-2019 Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-05-16 11:51:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:04:14
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:04:18

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP- Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-05-16 11:51:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:46
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-16 12:03:51

Zamknij