Szukaj   Wyczyść

ZP-1192-2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę pod potrzeby ZOL-u oraz na wyburzenie istniejącej leżakowni

 
2017-08-11 12:20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
55 KB
2017-08-09 11:24
Informacja z otwarcia ofert
483 KB
2017-08-01 12:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
14004 KB
2017-08-01 12:47
Ogłoszenie o zamówieniu
2080 KB
2017-08-01 12:48
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
102 KB
2017-08-01 12:49
Zał. nr 10 Przekrój poprzeczny przez leżalnię B-B
394 KB
2017-08-01 12:49
Zał. nr 11 Rzut kondygnacji Bloku B
125 KB
2017-08-01 12:47
Zał. nr 12 Rzut przyległej do leżalni klatki schodowej
947 KB
2017-08-01 12:52
Zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
84 KB
2017-08-01 12:49
Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
88 KB
2017-08-01 12:47
Zał. nr 4 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
30 KB
2017-08-01 12:50
Zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
105 KB
2017-08-09 11:05
Zał. nr 6 Wykaz osób
88 KB
2017-08-01 12:51
Zał. nr 7 Wykaz wykonanych usług
32 KB
2017-08-01 12:48
Zał. nr 8 Wzór umowy
223 KB
2017-08-01 12:46
Zał. nr 9 Opis przedmiotru zamówienia
236 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-08-01 14:37:19
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-01 14:52:22

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-11 14:26:27
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-11 14:26:37

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1192-2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę pod potrzeby ZOL-u oraz na wyburzenie istniejącej leżakowni

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-08-01 14:37:19
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-01 14:52:22

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-01 14:37:19
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-01 14:52:22

Zamknij