Szukaj   Wyczyść

ZP-1665-2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć

2020-09-30 14:15
Zaproszenie do składania ofert
2175 KB
2020-09-30 14:16
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
25 KB
2020-09-30 14:16
Wzór umowy
105 KB
2020-09-30 14:16
Wykaz osób
88 KB
2020-09-30 14:17
Wykaz wykonanych usług
32 KB
2020-09-30 14:18
Program funkcjonalno-użytkowy
97 KB
2020-09-30 14:23
Parter budynku A
1448 KB
2020-09-30 14:23
PZT
9534 KB
2020-09-30 14:23
Parter budynek A-C
382 KB
2020-09-30 14:23
Rzut parteru
1825 KB
2020-10-06 11:05
Informacja z otwarcia ofert
89 KB
2020-10-07 11:20
Unieważnienie postępowania
85 KB

Wytworzył: Ewa Żak 2020-09-30 14:14:38
Wprowadził: Ewa Żak 2020-09-30 14:14:38
Opublikował: Ewa Żak 2020-09-30 14:25:26

Zmienił: Ewa Żak 2020-09-30 14:14:38
Opublikował: Ewa Żak 2020-09-30 14:25:26

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij