Szukaj   Wyczyść

ZP-1556-2019 Modernizacja pomieszczeń serwerowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj”, projekt pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świetokrzyskiego"

2019-11-06 08:28
Dodatek nr 1 - Formularz oferty
72 KB
2019-11-06 08:31
Ogłoszenie o zamówieniu
86 KB
2019-11-06 08:28
Dodatek nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
63 KB
2019-11-06 08:28
PFU - rzuty kondygnacji Szpitala
37573 KB
2019-11-06 08:28
Dodatek nr 3 - Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia
64 KB
2019-11-06 08:43
Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy
271 KB
2019-11-06 08:28
SIWZ
172 KB
2019-11-06 08:29
Dodatek nr 2 - Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
64 KB
2019-11-06 08:28
Dodatek nr 7 - wykaz osób
66 KB
2019-11-06 08:29
Dodatek nr 6 - Wykaz robót budowlanych
66 KB
2019-11-06 08:28
Dodatek nr 4 - Wzór umowy
116 KB
2019-11-20 12:55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
70 KB
2019-11-20 12:51
Przedłużenie terminu składania ofert nr 1
71 KB
2019-11-22 12:14
Wyjaśnienia nr 1
77 KB
2019-11-26 14:10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
70 KB
2019-11-26 14:10
Wyjaśnienia nr 2 i przedłużenie terminu składania ofert
75 KB
2019-11-28 09:01
Wyjaśnienia nr 3
77 KB
2019-12-04 12:16
Informacja z otwarcia ofert
71 KB
2020-01-09 10:42
Informacja o wynikach postępowania
102 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-11-06 09:20:46
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-06 09:32:20

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-11-06 09:34:48
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-06 09:34:53

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1556-2019 Modernizacja pomieszczeń serwerowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj”, projekt pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świetokrzyskiego (InPlaMe

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-11-06 09:20:46
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-06 09:32:20

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-11-06 09:32:15
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-06 09:32:20

Zamknij