Szukaj   Wyczyść
Archiwum przetargów rozstrzygniętych

ZP-1588-2017 Dostawa aparatu do kriobiopsji bronchoskopowej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:44:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:45:11

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-11-10 11:30:25
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-11-10 11:30:32

ZP-1331-2017 Dostawa wraz z dzierżawą odczynników laboratoryjnych do wykrywania DNA prątków gruźlicy

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Stępień 2017-09-15 09:38:26
Opublikował: Ewa Stępień 2017-09-15 09:42:38

Zmienił: Ewa Stępień 2017-11-10 09:44:35
Opublikował: Ewa Stępień 2017-11-10 09:44:43

ZP-1312-2017 Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury firmy Olympus

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Stępień 2017-09-01 14:12:59
Opublikował: Ewa Stępień 2017-09-01 14:18:20

Zmienił: Ewa Stępień 2017-11-06 13:47:05
Opublikował: Ewa Stępień 2017-11-06 13:47:10

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-11-06 12:05:07
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-11-06 12:05:12

ZP-1408-2017 Obsługa serwisowa Centralnej Sterylizatorni

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-10-16 13:56:54
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:36

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-10-31 14:26:50
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-31 14:26:56

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-20 13:40:49
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-20 13:40:53

ZP-1420-2017 Sprzedaż energii elektrycznej

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-10-09 14:09:40
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-09 14:30:54

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-10-17 12:34:38
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-17 12:34:47

ZP-1295-2017 Dostawa tlenu medycznego, gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli oraz dostawa i montaż rezerwowej stacji redukcji tlenu

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:17:36
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-28 15:54:54

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-09-19 13:33:50
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-09-19 13:34:01

ZP-949-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-01 10:10:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-09-13 09:56:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-09-13 09:56:57

ZP-733-2017 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:36:49
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:52:21

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-09-06 13:35:51
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-09-06 13:35:58

ZP-1208-2017 Kompleksowa obsługa urządzeń kotłowni.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-08-10 13:29:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-08-10 13:30:10

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-08-25 14:24:06
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-08-25 14:24:12

ZP-1186-2017 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji transformatorowej 1117 wraz z robotami budowlanymi, dostawą i montażem urządzeń rozdzielni SN

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:21:51
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-31 14:31:22

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-23 14:25:53
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-23 14:26:01

ZP-472-2017 Dostawa produktów leczniczych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-03 11:11:24
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-03 11:12:07

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-08-18 13:51:26
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-08-18 13:51:32

ZP-746-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-03 13:13:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-03 13:14:35

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-08-18 09:17:08
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-08-18 09:17:15

ZP-1192-2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę pod potrzeby ZOL-u oraz na wyburzenie istniejącej leżakowni

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-08-01 14:37:19
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-01 14:52:22

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-11 14:26:27
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-11 14:26:37

ZP-974-2017 Remont istniejącego dojścia/ ciągu pieszego do segmentu D i E

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-06-28 13:35:21
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-28 13:46:55

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-08-03 12:54:34
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-08-03 12:54:41

ZP-886-2017 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:24:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-06-13 12:33:31

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-07-31 10:40:51
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-07-31 10:40:57

ZP-667-2017 Dostawa sprzętu komputerowego

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Stępień 2017-05-17 15:34:10
Opublikował: Ewa Stępień 2017-05-17 15:41:39

Zmienił: Ewa Stępień 2017-07-18 15:23:43
Opublikował: Ewa Stępień 2017-07-18 15:23:54

ZP-166-2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-02-10 13:51:11
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-02-10 13:51:39

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-07-17 16:34:16
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-17 16:34:22

ZP-527-2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-04-19 13:12:08
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-04-19 13:18:17

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-07-14 16:09:27
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-07-14 16:09:35

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZP-828-2017 Całodobowa ochrona obiektów, osób i mienia oraz monitorowanie terenów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Stępień 2017-06-08 14:17:25
Opublikował: Ewa Stępień 2017-06-08 14:33:37

Zmienił: Ewa Stępień 2017-07-06 13:16:44
Opublikował: Ewa Stępień 2017-07-06 13:16:53

ZP-978-2017 Przebudowa istniejących pomieszczeń na terenie Szpitala- segment C- III piętro dla potrzeby Endoskopii oraz prace budowlane na dachu- segment C

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-06-29 14:36:14
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-29 15:03:42

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-06-29 14:36:14
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-29 15:03:42

ZP-563-2017 Remont istniejącego dojścia/ ciągu pieszego do segmentu D i E

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-06-06 13:56:06
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-06 14:17:24

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-06-21 14:46:11
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-21 14:46:20

ZP-855-2017 Przebudowa istniejących pomieszczeń na terenie Szpitala- segment C- III piętro dla potrzeby Endoskopii oraz prace budowlane na dachu- segment C

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-06-08 18:12:51
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-08 18:47:55

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-06-08 18:48:03
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-06-08 18:48:16

ZP-628-2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-05-09 09:38:56
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-05-09 09:39:27

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-05-31 13:47:20
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-05-31 13:47:26

Zamknij